Nej-market blog

Úvod / Blog / Mulčování a mulč

Mulčování a mulč

Mulčování a mulč

22. května 2024 | Autor: Ladislav Žlebek | Kategorie: NEJMARKET

Mulč je odvozen z anglického slova „mulch“, které označuje rozkládající se organickou hmotu, listí a kompost. Je to proces běžný v přírodě, který je nezbytný i pro úspěšné zahradničení.

Mulčování je důležité zejména v oblastech s nedostatkem vody. Nicméně i na místech s dostatkem vláhy má mulč důležité úkoly pro optimální růst rostlin. To platí zejména pro nedávno zasazené rostliny, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém a tedy nemohou efektivně získávat vláhu a živiny.

Pokrytá zem a kořeny

V přírodě je mulč a opad běžný, důležitý pro živiny v půdě a růst rostlin. Holé a suché půdy mají horší podmínky pro růst rostlin a častěji dochází k úhynům.

Odpad ze zahrady

Používání mulče na zahradě usnadňuje nakládání s odpadem, který lze využít jako mulč pro keře a stromy. Posekanou trávu lze využít jako mulč, který se na podzim může smíchat se spadanými listy. Další možností je využití štěpky z naštěpkovaných větví a klaců, která je skvělým mulčem pro různé výsadby. Štěpku lze zakoupit v kompostárnách nebo získat u firem zabývajících se údržbou zeleně.

Výhody používání mulče

  • drží vláhu v půdě

  • vyrovnává teplotní výkyvy

  • podpora symbiotických procesů

  • zabraňuje půdní erozi

  • dekorační a oddělující prvek

  • zúrodnění pozemků

  • podpoří tvorbu půdy

  • zvýšení úrodnosti půdy

  • potlačení plevele

  • méně údržby

Základní typy mulče

Štěpka 

Dřevní štěpka, získávaná z větví, listů a kmenů, je cenným zahradním materiálem. Jde o univerzální mulč, který lze využít v širokém spektru zahradních úprav.

Štěpka z listnatých ovocných stromů

Štěpku z listnatých ovocných stromů lze využít mezi trvalkami a na zeleninových záhonech. Pokud máme tuto štěpku k dispozici dostatek, můžeme ji samozřejmě použít i mezi keře. Nicméně obvykle se jedná o vzácnější materiál, takže je vhodné její použití zvážit pro náročnější rostliny, jako je právě zelenina. Tato štěpka obvykle obsahuje méně tříslovin, což ji činí vhodnou i pro rostliny, které nemají rády dřevnatý mulč, jako jsou bylinky nebo některé skalničky.

Štěpka z lesních listnatých stromů a keřů

Tuto štěpku lze využít na trvalky, některé bylinky a zeleninu, zejména pokud má menší frakci (kousky maximálně kolem 5 cm). Pokud jsou kusy větší, 10 cm a více, je vhodné ji spíše použít mezi keři a stromy, mezi lesními trvalkami (které jsou zvyklé na dřevitý materiál) a mezi ovocnými keři pocházejícími z lesa (rybízy, angrešty, muchovníky, maliny a ostružiny). Velké kusy dřeva spotřebovávají kyslík a dusík na rozklad, což by mohlo chybět zelenině v prvních letech růstu. Drobné rostlinky také mohou mít s velkými kusy štěpky nebo kůry problémy při růstu.

Štěpka ze dřeva jehličnanů

Pozor, nejedná se o kůru, ale o materiál s žlutohnědou nebo béžovou barvou. Obvykle se jedná o nasekané čtvercové nebo obdélníkové kusy větví a kmenů, například ze smrkových větví po těžbě. Tato štěpka obsahuje vysoký obsah pryskyřice, což ji činí vhodnou spíše pro mulčování lesních trvalek, keřů a stromů. Není doporučeno pro použití na zeleninu, bylinky ani skalničky. Samozřejmě, pokud není k dispozici nic jiného, je lepší použít to, co máme, než nechat půdu odkrytou. Je však třeba mít na paměti, že při rozkladu tohoto materiálu může dojít ke změně pH půdy, což může narušit růst rostlin, které preferují mírně zásaditou půdu. Další důležitý faktor je také vlhkost a specifika konkrétního stanoviště.

Štěpka se přirozeně rozkládá  časem, takže je nutné ji po několika letech doplnit. Rychlost rozkladu závisí na konkrétním stanovišti a velikosti štěpky.

Mulčovací „kůra“

Hnědá až téměř černá kůra je pravděpodobně nejznámějším materiálem pro mulčování a je běžně dostupná. Nicméně, i kůra má svá specifika a není vhodná pro všechny druhy rostlin. Obsahuje vysoké množství pryskyřice, která může unikat do půdy a ovlivňovat okolní rostliny. Proto není vhodná pro skalničky, bylinky a není ideální pro zeleninové záhony. Rostliny jako jehličnaté stromy, lesní keře, borůvky, rhododendrony, azalky, vřesy a většina lesních kapradin, trvalek a travin ocení použití drcené „kůry“. Podobně lze směs kůry použít s jehličím.

Velké kusy kůry je třeba důkladně rozemlít; tyto kusy nejsou vhodné pro většinu účelů, možná se hodí jen na cesty. Dalším problémem je, že voda z těchto kusů odtéká do okolí a pod nimi se udržuje málo vlhkosti. Tyto rozsáhlé plochy kůry také přitahují lesní mravence, kteří preferují takové prostředí.

Štěrk a namleté horniny

Nejvhodnější pro skalničky a bylinky je použití štěrku, který lze též využít pro štěrkové suché záhony s trvalkami specifického složení. Důležité je znát reakci štěrku, zda je zásaditý nebo spíše kyselý, a umístit jej podle toho. Štěrk se částečně oplachuje minerálním prachem, což ho činí určitým typem minerálního hnojiva, a to v závislosti na původní hornině a velikosti částic. Na rozdíl od štěpky a kůry se štěrk v půdě nerozkládá, avšak je třeba počítat s postupným zahrnováním opadem z rostlin. Řešením je pravidelně vyhrabávat štěrk ze záhonu, ponechat opad na půdě (nebo ho odstranit na kompost, podle preference) a poté štěrk vrátit zpět. Může být také vhodné přidání nové vrstvy. Různé druhy štěrku a kamenů mohou přinést do zahrady estetickou hodnotu.

Hnůj se slámou

Může být použit jako hrubý mulč pod stromy, keře a v první sezóně i na zeleninové záhony. Je lepší používat ho alespoň pár měsíců „odleželý“ než zcela čerstvý. Obsahuje vysoké množství dusíku, což je výhodné pro rostliny potřebující rychlý růst. Je třeba počítat s tím, že může přilákat dusíkem bohaté plevely, jako jsou kopřivy, šťovíky koňský a kadeřavý a další. Proti nim lze bojovat například přidáním jemnějšího mulče nebo pravidelným sečením a odvozem posekaného materiálu. Podestýlka by měla být udržována přiměřeně vlhká. Přesušená sláma s suchými bobky není ideálním mulčem.

Sláma

Sláma je vynikajícím materiálem pro mulčování, pokud je dostupná v dostatečném množství. Nicméně má jednu nevýhodu: poměrně silně přitahuje myši. Zejména kolem ovocných stromů může být čistě slamnatý mulč problematický. Myši se mohou usadit v mulči a postupem času poškodit ovocné stromy, neboť se v zimě živí jejich kůrou, zejména kolem kořenového krčku a na kořenech. V čisté slámě mají myši nejraději. Tohle riziko je zejména závažné v lokalitách s rozsáhlými polními plochami v okolí.

Posekaná tráva nebo seno 

Vynikající mulč pro keře a stromy, přednostně již trochu dozrálý. Čerstvá tráva z trávníku bývá obvykle příliš vlhká a může vytvářet na půdě teplé a vlhké prostředí, zejména v období častých dešťů. Místo toho je lepší použít seno nebo trávu, která byla posekána vyšší, včetně stébel a květů rostlin. Seno není vhodné pro zeleninové záhony, protože může obsahovat semena plevelů. Avšak může být využito jako mulč pro stezky mezi záhony. Osobně jsem s úspěchem používala posekanou trávu s jetelovými rostlinami jako mulč pro záhony s zeleninou, především v dubnu a květnu, než kvetly. Je třeba mít na paměti, že i v seně, zejména v místech s vysokou vrstvou, mohou žít myši.

Kartony

Kartónové krabice bez potisku a velkých nápisů jsou skvělým mulčem, který lze použít jako spodní vrstvu pod již zmíněnými mulči. Tato vrstva účinně brání prorůstání většiny plevelů směrem nahoru. Nicméně není vhodné použít karton jako vrchní vrstvu mulče, protože by mohl být rozfoukán větrem a působí neesteticky. Existuje mnoho metod práce s kartonem v rámci permakultury, o kterých bude nejspíše pojednávat další článek.

Spadané listí

Na podzim nám příroda poskytuje další vynikající mulč v podobě listí. Je vhodné ponechat ho na většině míst pod stromy a keři. Výjimkou mohou být trávníky, které by pod listím v zimě utrpěly, a různé cesty nebo posezení. Shrabané listí může být pak použito jako mulč pod keře a stromy nebo na cestičky. Nevýhodou může být přítomnost klíčivých semen v listí, především u javorových nebo jasanových listů. Proto není toto listí příliš vhodné pro použití na záhony.

Rady a tipy

Není vhodné mulčovat suchou půdu. Vrstva mulče totiž omezuje pronikání vody do půdy, což může způsobit její další vysychání. Je proto doporučeno mulčovat brzy na jaře po tání sněhu, po deštivém období nebo po důkladném zavlažení výsadeb, aby se vlhkost v půdě udržela a ochránila před nadměrným odpařováním.

Štěpku lze vyrobit i doma pomocí různých typů štěpkovačů. Pokud máte k dispozici dostatek větví, můžete si zapůjčit i větší štěpkovač na den nebo na víkend. Z větví z vašeho okolí tak můžete vytvořit vlastní štěpku s přesně známým složením.

Použitím posekané trávy a sena jako mulče můžete významně zlepšit koloběh živin ve vaší zahradě a zároveň snížit množství odpadu.

Přihlásit k odběru novinek

NEJMARKET s.r.o. nespí v žádném ročním období. Přihlašte se proto k odběru našich novinek, tipů a triků a zůstaňte v obraze společně s námi!