Nej-market blog

Úvod / Blog / Jak připravit zahradu na mrazy?

Jak připravit zahradu na mrazy?

Jak připravit zahradu na mrazy?

17. listopadu 2023 | Autor: Ladislav Žlebek | Kategorie: NEJMARKET

Je nezbytné včas připravit venkovní vodovodní kohoutky, hadice, zahradní vodárny, zavlažovací systémy a také filtrační zařízení u bazénu na zimu, a to tak,  abychom zabránili jejich poškození mrazem. Pokud jste to dosud neudělali, právě teď nastal ten správný čas.

Vlastníte chatu, kde není instalována vytápěná domácí ani zahradní vodárna?

V takovém případě je nezbytné vypustit vodu z čerpadla a nádrže, aby mrazivé počasí nezpůsobilo jejich poničení. Stejně tak je klíčové zajistit odvodnění veškerého potrubí, které by mohlo zamrznout.

Zavřete přívod vody do všech kohoutů, které slouží k venkovnímu zavlažování. Pokud není možné úplně vypustit vodu z potrubí vedoucího k venkovnímu kohoutu, nechte alespoň venkovní kohout zcela otevřený, aby měla voda možnost vysychat, v případě, že by došlo k promrzání, zajistí to alespoň nějaký prostor k rozpínání. Toto je však pouze nouzové řešení, a aby byla zaručena bezpečnost, doporučuje se použití ventilu k úplnému vypuštění veškeré vody z potrubí vedoucího k venkovním kohoutům.

Co dělat máte-li na zahradě automatickou závlahu?

Je důležité ji zkontrolovat. Odborně instalované závlahové systémy obvykle disponují drenážním ventilem umístěným v nejnižším bodě. Tento ventil zajišťuje automatický odtok vody z potrubí po vypnutí přívodu. Nicméně plně spoléhat pouze na tento ventil by mohlo být finančně náročné.

Co dělat se zahradními hadicemi?

Uschovejte zahradní hadice na místě, kde teplota neklesne pod nulu. Díky mrazivým podmínkám mohou hadice ztuhnout a zmrzlá voda může snadno způsobit jejich prasknutí. Stejným způsobem by mohla být ohrožena i kropící pistole.

Vyprázdněte všechny nádoby a sudy, ve kterých shromažďujete dešťovou vodu, a obraťte je dnem vzhůru.

Zkontrolujte, zda jste správně provedli zimní přípravu bazénové filtrace. Vypusťte vodu z trubek a přívodních hadic, uzavřete skimmer a výpustní trysky pomocí zátek. Zajistěte vyprázdnění vody z čerpadla a filtrační nádoby. Pokud máte možnost, nastavte páku ventilu na filtraci do polohy „zima“ (winter).

V případě, že ukládáte zahradní techniku do nevytápěné kůlny, nezanedbávejte péči o zahradní postřikovače, rosiče a tlakové čističe. Často v nich zůstává zbytková voda, a když dojde k prasknutí čerpadla v tlakovém čističi, oprava může být značně nákladná.

Nepodceňujte sílu rozpínajícího se ledu, který má schopnost trhat jak skály, tak ocel. Důkladně projděte zahradu a zkontrolujte všechny předměty umístěné v nevytápěných zahradních domcích a kůlnách. Je důležité vědět, že i led uvolněný z prasklé lahve může způsobit značné škody, protože po roztání se voda může dostat do nevhodných míst.

 

Přihlásit k odběru novinek

NEJMARKET s.r.o. nespí v žádném ročním období. Přihlašte se proto k odběru našich novinek, tipů a triků a zůstaňte v obraze společně s námi!